Rabobank Australia prices A$500 million senior-preferred transaction